TRUNG TÂM DẠY KÈM DẠY THÊM HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM DẠY KÈM - DẠY THÊM

HÙNG VƯƠNG HÙNG VƯƠNG HÙNG VƯƠNG

Kèm học sinh yếu - Luyện học thêm giỏi

Hotline Hotline:  0966033599

Đường cao, phân giác, trung trực, trung tuyến

Đường phân giác của một góc là đường thẳng chia góc đó thành hai góc có độ lớn bằng nhau.

Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc tại trung điểm của đoạn thẳng đó.

Đường cao của một tam giác là đoạn thẳng kẻ từ một đỉnh và vuông góc với cạnh đối diện.

Đường trung tuyến của một tam giác là một đoạn thẳng nối từ đỉnh của tam giác tới trung điểm của cạnh đối diện.

Trọng tâm của tam giác là giao điểm của ba đường trung tuyến.

Trực tâm của tam giác là giao điểm của ba đường cao.

Ba đường phân giác của một tam giác cắt nhau một điểm, điểm này cách đều ba cạnh của tam giác và là tâm đường tròn nội tiếp tam giác đó

Ba đường trung trực của tam giác cắt nhau tại một điểm, điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác và là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.
Biên soạn: thầy Hà Quang Phúc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *