TRUNG TÂM DẠY KÈM DẠY THÊM HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM DẠY KÈM - DẠY THÊM

HÙNG VƯƠNG HÙNG VƯƠNG HÙNG VƯƠNG

Kèm học sinh yếu - Luyện học thêm giỏi

Hotline Hotline:  0966033599

Anh chị vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu sau

(Chúng tôi chỉ cộng tác khi gia sư cung cấp đầy đủ thông tin).

Trước khi nhận lớp, anh chị vui lòng tham khảo thêm những thông tin khác ở khung bên phải.

Thông tin cần biết

  1. Nội quy nhận lớp
  2. Phí giới thiệu lớp: 30%
  3. Thông tin tài khoản
  4. Những kinh nghiệm khi làm gia sư