TRUNG TÂM DẠY KÈM DẠY THÊM HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM DẠY KÈM - DẠY THÊM

HÙNG VƯƠNG HÙNG VƯƠNG HÙNG VƯƠNG

Kèm học sinh yếu - Luyện học thêm giỏi

Hotline Hotline:  0966033599

Tài liệu Sinh

Tài liệu môn Sinh học cấp THCS và THPT

Sinh 9 chương 1

BÀI TOÁN THUẬN: Cho biết KG, KH của P -> Xác định tỉ lệ KG, KH của F. Phương pháp giải: – Dựa vào giả thiết đề bài, qui ước gen. – Từ KH của P -> Xác định KG của P. – Lập sơ đồ lai -> Xác định KG của F -> KH của

Sinh 9 chương 1 Read More »