TRUNG TÂM DẠY KÈM DẠY THÊM HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM DẠY KÈM - DẠY THÊM

HÙNG VƯƠNG HÙNG VƯƠNG HÙNG VƯƠNG

Kèm học sinh yếu - Luyện học thêm giỏi

Hotline Hotline:  0966033599

BẢNG HỌC PHÍ 2 BUỔI 1 TUẦN VÀ 3 BUỔI 1 TUẦN

KHỐI LỚP

2 buổi 1 tuần

3 buổi 1 tuần

Sinh viên 

Giáo viên

Sinh viên

  Giáo viên

Lớp Lá, 1, 2, 3, 4 

800 – 1tr

1.4 tr - 1.6 tr

1.4 tr - 1.6 tr

2.2 tr - 2.4 tr

Lớp 5, 6, 7, 8

1.0 tr - 1.2 tr

1.6 tr - 1.8 tr

1.6 tr - 1.8 tr

2.4 tr - 2.6 tr

Lớp 9, 10, 11, 12

1.2 tr - 1.4 tr

1.8 tr - 2.0 tr

1.8 tr - 2.0 tr

2.6 tr - 3.0 tr

LTĐH-NGOẠI NGỮ

1.2 tr - 1.4 tr

1.8 tr - 2.0 tr 

1.8 tr - 2.0 tr 

2.6 tr - 3.0 tr

BẢNG HỌC PHÍ 4 BUỔI 1 TUẦN VÀ 5 BUỔI 1 TUẦN

KHỐI LỚP

4 buổi 1 tuần

 5 buổi 1 tuần

Sinh viên 

Giáo viên

Sinh viên

  Giáo viên

Lớp Lá, 1, 2, 3, 4 

1.6 tr - 1.8 tr

2.8 tr - 3.0 tr

2.2 tr - 2.5 tr

3.6 tr - 3.8 tr

Lớp 5, 6, 7, 8

1.8 tr - 2.0 tr

3.0 tr - 3.5 tr

2.6 tr - 2.8 tr

3.8 tr - 4.0 tr

Lớp 9, 10, 11, 12

2.0 tr - 2.2 tr 

3.5 tr - 4.0 tr

2.8 tr - 3.0 tr

4.8 tr - 5.0 tr

LTĐH-NGOẠI NGỮ

2.0 tr - 2.2 tr

3.5 tr - 4.0 tr 

2.8 tr - 3.0 tr 

4.8 tr - 5.0 tr

Mức học phí áp dụng với 1 học sinh, nếu học nhóm hay có yêu cầu khác vui lòng liên hệ trung tâm.

Lưu Ý : Bảng học phí trên chỉ có tính chất tham khảo, học phí sẽ tăng hoặc giảm tùy theo số môn học và yêu cầu của quý phụ huynh.